Đoạn Buồn Đêm Mưa (Fb)

Đoạn Buồn Đêm Mưa (Fb)

** Đoạn Buồn Đêm Mưa **

Đếm bước Lang Thang tủi ngập tràn
Đi trên Phố Vắng giọt sầu chan
Màn Đêm phủ kín tình ngao ngán
Bóng tối vây quanh cảnh quạnh Tàn
Rỉ rả Mưa Hàn duyên tản mạn
Vi vu Gió Lạnh nợ lìa tan
Vô Vàn nỗi nhớ làm sao cạn
Thấy Xót Xa lòng,dạ thở than !

`` trong bài thơ mình đã lồng vào 2 câu lục bát:

````` lang thang phố vắng đêm tàn
```` mưa hàn gió lạnh vô vàn xót xa

bài thơ này mình đã đăng trên fb ,bây j mình đăng vào đây Hoàng Nghi..Vương Nghi(fb)

Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi(fb)

||||Nội dung không dấu bài thơ 'Đoạn Buồn Đêm Mưa (Fb)':

Bai Tho: Doan Buon Dem Mua (Fb)

** Doan Buon Dem Mua **

Dem buoc Lang Thang tui ngap tran
Di tren Pho Vang giot sau chan
Man Dem phu kin tinh ngao ngan
Bong toi vay quanh canh quanh Tan
Ri ra Mua Han duyen tan man
Vi vu Gio Lanh no lia tan
Vo Van noi nho lam sao can
Thay Xot Xa long,da tho than !

`` trong bai tho minh da long vao 2 cau luc bat:

````` lang thang pho vang dem tan
```` mua han gio lanh vo van xot xa

bai tho nay minh da dang tren fb ,bay j minh dang vao day Hoang Nghi..Vuong Nghi(fb)

Mai Hoang Nghi...Vuong Nghi(fb)