Hoa Trăng Nhụy Hường

Hoa Trăng Nhụy Hường

Bài Thơ: Hoa Trăng Nhụy Hường

||||Nội dung bài thơ 'Hoa Trăng Nhụy Hường':

Hoa Trăng Nhụy Hường

trăng treo đỉnh núi Wisteria hoa
bóng trăng tĩnh lặng là đà trầm hương
gió đưa luống gió loanh quanh
tiết trời sắp rớt mưa tuôn rưới mùa

tiếng ve gió thổi giọt sương
vương niềm phượng vỹ đâm mê nồng nàng
hoang vu thu trút thiên trường
giũ hoa hanh nụ trổi băng trang đài

nhửng khi ngọc thốt hoa cười
sắc xuân đùa én nghiêng nghiêng từng lời
muôn giàn khoảng cách gần xa
mang đem trí tuệ túng bần xa hoa

hoa hồng ( Protea) vờn vợn nhụy hường
lương nhân tương nghị ngoắt thì nhoẻn kêu
hão anh cái tánh nhu mì
thẹn chi phong tiến rưởi thương nổi lòng

lặng thằm lay động tình say
tuyết trời xòa xạc đầy vơi vạn sầu
tàn canh sương ướp lá cành
dáng hoa hồng trổ tình thơ bùi ngùi

trong ghềnh đá bồng bềnh lối
đen bạc khô phất phới gió lay lay
canh trường đêm vắng vàng phai
âm thanh lắng động cỏi trời lênh đênh


August 16-2015

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Hoa Trăng Nhụy Hường':

Bai Tho: Hoa Trang Nhuy Huong

Hoa Trang Nhuy Huong

trang treo dinh nui Wisteria hoa
bong trang tinh lang la da tram huong
gio dua luong gio loanh quanh
tiet troi sap rot mua tuon ruoi mua

tieng ve gio thoi giot suong
vuong niem phuong vy dam me nong nang
hoang vu thu trut thien truong
giu hoa hanh nu troi bang trang dai

nhung khi ngoc thot hoa cuoi
sac xuan dua en nghieng nghieng tung loi
muon gian khoang cach gan xa
mang dem tri tue tung ban xa hoa

hoa hong ( Protea) von von nhuy huong
luong nhan tuong nghi ngoat thi nhoen keu
hao anh cai tanh nhu mi
then chi phong tien ruoi thuong noi long

lang tham lay dong tinh say
tuyet troi xoa xac day voi van sau
tan canh suong uop la canh
dang hoa hong tro tinh tho bui ngui

trong ghenh da bong benh loi
den bac kho phat phoi gio lay lay
canh truong dem vang vang phai
am thanh lang dong coi troi lenh denh


August 16-2015