Hoàng Hôn Cảnh Mộng (Fb)

Hoàng Hôn Cảnh Mộng (Fb)

*** Hoàng Hôn Cảnh Mộng ***

( bát điểu ,bát láy, bát vận)

Sáo hót du dương gọi buổi chiều
Đồng hoang rộn rã tiếng Cò kêu
Chìa Vôi nhảy nhót reo muôn điệu
Sẻ Bụi tung tăng hát vạn điều
Nũng nịu Nhàn Hồng khoe dáng liễu
Đong đưa Trĩ Đỏ xoã thân kiều
Vành Khuyên mộng mị hoàng hôn chiếu
Liếu Điểu mơ màng dạo cảnh xiêu.

( bài thơ này mình đã đăng trên fb bây j mình đăng vào đây ,Hoàng Nghi...Vương Nghi(fb)

`` Mai Hoàng Nghi...Vương Nghi (fb)

||||Nội dung không dấu bài thơ 'Hoàng Hôn Cảnh Mộng (Fb)':

Bai Tho: Hoang Hon Canh Mong (Fb)

*** Hoang Hon Canh Mong ***

( bat dieu ,bat lay, bat van)

Sao hot du duong goi buoi chieu
Dong hoang ron ra tieng Co keu
Chia Voi nhay nhot reo muon dieu
Se Bui tung tang hat van dieu
Nung niu Nhan Hong khoe dang lieu
Dong dua Tri Do xoa than kieu
Vanh Khuyen mong mi hoang hon chieu
Lieu Dieu mo mang dao canh xieu.

( bai tho nay minh da dang tren fb bay j minh dang vao day ,Hoang Nghi...Vuong Nghi(fb)

`` Mai Hoang Nghi...Vuong Nghi (fb)