Mới Hay...

Mới Hay...

Bài Thơ: Mới Hay...

||||Nội dung bài thơ 'Mới Hay...':

Hoa trong chiếc áo....... còn xuân
Mới hay... Duyên... cũng đang tìm như tôi.

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Mới Hay...':

Bai Tho: Moi Hay...

Hoa trong chiec ao....... con xuan
Moi hay... Duyen... cung dang tim nhu toi.