Nóng!

Nóng!

Bài Thơ: Nóng!

||||Nội dung bài thơ 'Nóng!':

NÓNG!
ÔI..... trời nắng như đang đổ lửa
NẮNG...gì như đốt cửa thiêu nhà
KHIẾP...sao mới sáng ngày ra
QUÁ...ư là nóng khiến da đen ngòm
CHẾT...cả cá dưới vòm hoa dại
CẢ.....cánh đồng như vãi nắng ra
BÂY...chừ nếu đổ mưa sa
GIỜ...đây chắc sướng như là cõi tiên
CHÁY...cả cổ, phát điên lên mất
HẾT.....sức rồi nhảy tất xuống ao
CẢ....người khoan khoái làm sao
THƠ...ca sẽ lại tuôn trào như xưa
TRỜI...cháy mãi sao chưa giảm nhiệt
SAO...Heli chẳng thiệt bao lăm ?
NÓNG...gì mấy chục tỉ năm
THẾ ...mà giảm có phần trăm hả giời?

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Nóng!':

Bai Tho: Nong!

NONG!
OI..... troi nang nhu dang do lua
NANG...gi nhu dot cua thieu nha
KHIEP...sao moi sang ngay ra
QUA...u la nong khien da den ngom
CHET...ca ca duoi vom hoa dai
CA.....canh dong nhu vai nang ra
BAY...chu neu do mua sa
GIO...day chac suong nhu la coi tien
CHAY...ca co, phat dien len mat
HET.....suc roi nhay tat xuong ao
CA....nguoi khoan khoai lam sao
THO...ca se lai tuon trao nhu xua
TROI...chay mai sao chua giam nhiet
SAO...Heli chang thiet bao lam ?
NONG...gi may chuc ti nam
THE ...ma giam co phan tram ha gioi?