Rừng Đêm Thu

Rừng Đêm Thu

Bài Thơ: Rừng Đêm Thu

||||Nội dung bài thơ 'Rừng Đêm Thu':

Một mảnh trăng treo đụng gió ngàn
Sương giăng mây phủ khói mờ lan
Chim kêu chiêm chiếp than rừng vắng
Vượn hú xôn xao thở đêm tàn
Lá rụng ánh sa kêu xào sạt
Cành lay lệ nhỏ khóc chứa chan
Thu đến thu đi buồn nhân thế
Nai vàng ngơ ngác đợi sầu mang

QHNC

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Rừng Đêm Thu':

Bai Tho: Rung Dem Thu

Mot manh trang treo dung gio ngan
Suong giang may phu khoi mo lan
Chim keu chiem chiep than rung vang
Vuon hu xon xao tho dem tan
La rung anh sa keu xao sat
Canh lay le nho khoc chua chan
Thu den thu di buon nhan the
Nai vang ngo ngac doi sau mang

QHNC