Sầu Nhân Thế

Sầu Nhân Thế

Bài Thơ: Sầu Nhân Thế

||||Nội dung bài thơ 'Sầu Nhân Thế':

SẦU NHÂN THẾ


Gió nổi mây vờn chẳng hạ sao
Mưa tuôn sóng vỗ mãi dâng trào
Muôn nơi quạnh vắng lòng sầu não
Khắp nẻo u buồn dạ thấy nao
Đứng rõi trần gian tình mộng ảo
Nằm xem cõi phủ nghĩa nhân chào
Vàng thau lẫn lộn đem ra đảo
Đá sỏi kìa chung đổ cái ào


Hoàng Hiện - Gia Nghĩa : 10/04/2015

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Sầu Nhân Thế':

Bai Tho: Sau Nhan The

SAU NHAN THE


Gio noi may von chang ha sao
Mua tuon song vo mai dang trao
Muon noi quanh vang long sau nao
Khap neo u buon da thay nao
Dung roi tran gian tinh mong ao
Nam xem coi phu nghia nhan chao
Vang thau lan lon dem ra dao
Da soi kia chung do cai ao


Hoang Hien - Gia Nghia : 10/04/2015