Thề Non Nước

Thề Non Nước

Bài Thơ: Thề Non Nước

||||Nội dung bài thơ 'Thề Non Nước':

Mãi mãi chung đôi một lời thề
Dặm nghìn mây gió với sơn khê
Trăng trong khói toả đêm thơ mộng
Sóng lặng thuyền neo sáng não nề
Mấy độ đông sang tình lận đận
Bao lần hạ đến nghĩa xum xuê
Non non nước nước dầu thay đổi
Một kiếp phong sương vẹn ước thề !

QHNC

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Thề Non Nước':

Bai Tho: The Non Nuoc

Mai mai chung doi mot loi the
Dam nghin may gio voi son khe
Trang trong khoi toa dem tho mong
Song lang thuyen neo sang nao ne
May do dong sang tinh lan dan
Bao lan ha den nghia xum xue
Non non nuoc nuoc dau thay doi
Mot kiep phong suong ven uoc the !

QHNC