Ước

Ước

Bài Thơ: Ước

||||Nội dung bài thơ 'Ước':

ƯỚC ...!!!
P/s : Thơ vui .. hehe


Thế gian rộng lớn bao la
Gái xinh phơi phới thướt tha dáng ngà
Ước gì chỉ có mình ta
Nam trai độc nhất , liễu hoa chen giànhTháng năm vui thú yến oanh
Sớm ngày thong thả loanh quanh bóng hồng
Bao nàng tô điểm chờ trông
Xiêm y khoe sắc đan lồng nhịp tim


Nhanh chân cho lẹ kiếm tìm
Mong rằng chiếm được lòng tin của chàng
Đêm về thôi bớt mơ màng
Hoa xinh dâng tặng , tim vàng trao anh !


Hoàng Hiện - Gia Nghĩa : 04/08/2014

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Ước':

Bai Tho: Uoc

UOC ...!!!
P/s : Tho vui .. hehe


The gian rong lon bao la
Gai xinh phoi phoi thuot tha dang nga
Uoc gi chi co minh ta
Nam trai doc nhat , lieu hoa chen gianhThang nam vui thu yen oanh
Som ngay thong tha loanh quanh bong hong
Bao nang to diem cho trong
Xiem y khoe sac dan long nhip tim


Nhanh chan cho le kiem tim
Mong rang chiem duoc long tin cua chang
Dem ve thoi bot mo mang
Hoa xinh dang tang , tim vang trao anh !


Hoang Hien - Gia Nghia : 04/08/2014