Vơi Mất

Vơi Mất

Bài Thơ: Vơi Mất

||||Nội dung bài thơ 'Vơi Mất':

Vơi mất một giọt nắng vàng
Để mắt ai đó ngỡ ngàng thu đưa
Vơi mất một áng mây thưa
Để tình yêu vắng ta chưa kịp chờ!!!

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Vơi Mất':

Bai Tho: Voi Mat

Voi mat mot giot nang vang
De mat ai do ngo ngang thu dua
Voi mat mot ang may thua
De tinh yeu vang ta chua kip cho!!!