Vu Lan Nguyện Cầu

Vu Lan Nguyện Cầu

Bài Thơ: Vu Lan Nguyện Cầu

||||Nội dung bài thơ 'Vu Lan Nguyện Cầu':

Vu Lan đến lòng con tan nát
Muộn mất rồi ai hát con nghe
Thơ ngâm vọng suốt bờ tre
Như con gió dịu sao nghe dạt dào

Lời ru dỗ ngọt ngào đêm vắng
Dọng cha ngâm ôi thấm thịt da
Năm canh thức suốt bóng tà
Giọng ngân ấm áp bao la biển trời

Vu Lan đến rối bời con nhớ
Vắng bóng cha nức nỡ canh thâu
Đời cha mưa nắng giãi dầu
Chỉ mong con được lớn mau nên người

Mùa thu ấy đau bời thân xác
Mây khói sương rời rạc vàng phai
Bỗng nhiên sét đánh ngang tai
Cha đi mãi mãi mẹ hai mắt mờ

Buồn ngơ ngẫn dại khờ chiếc bóng
Hồn bơ vơ lạc sóng âm dương
Cha đi cách biệt dặm trường
Đau lòng con lắm lệ vương mắt buồn

Mùa lễ đến chim muông ngơ ngác
Cột trần gian như tháp núi non
Thương cha thân xác mỏi mòn
Đong đầy chữ HIẾU chưa tròn cha ơi !

Xin một lạy bao lời cho đủ
Một lạy thêm giấc ngủ cha nồng
Lạy 3 ân đức mênh mông
Lạy bốn con nhớ tình nồng của cha....

Xin lạy mãi công cha như núi
Thương mẹ hiền con cúi gục đầu
Cầu cho mẹ khỏe sống lâu
Cầu cha siêu thoát hồn thâu đất trời !...

||||Nội dung bài thơ không dấu 'Vu Lan Nguyện Cầu':

Bai Tho: Vu Lan Nguyen Cau

Vu Lan den long con tan nat
Muon mat roi ai hat con nghe
Tho ngam vong suot bo tre
Nhu con gio diu sao nghe dat dao

Loi ru do ngot ngao dem vang
Dong cha ngam oi tham thit da
Nam canh thuc suot bong ta
Giong ngan am ap bao la bien troi

Vu Lan den roi boi con nho
Vang bong cha nuc no canh thau
Doi cha mua nang giai dau
Chi mong con duoc lon mau nen nguoi

Mua thu ay dau boi than xac
May khoi suong roi rac vang phai
Bong nhien set danh ngang tai
Cha di mai mai me hai mat mo

Buon ngo ngan dai kho chiec bong
Hon bo vo lac song am duong
Cha di cach biet dam truong
Dau long con lam le vuong mat buon

Mua le den chim muong ngo ngac
Cot tran gian nhu thap nui non
Thuong cha than xac moi mon
Dong day chu HIEU chua tron cha oi !

Xin mot lay bao loi cho du
Mot lay them giac ngu cha nong
Lay 3 an duc menh mong
Lay bon con nho tinh nong cua cha....

Xin lay mai cong cha nhu nui
Thuong me hien con cui guc dau
Cau cho me khoe song lau
Cau cha sieu thoat hon thau dat troi !...